Realitzar una consulta

ACTUADOR JOVENTA ZCSVJDAS2

Actuador Joventa o servomotor tot o res, tensió 24V AC, par 8 Nm, per comportes fins a 1.5 m².
joventa-das2(s)_160 pxx160 px