You are here: Home Sales conditions
FacebookTwitterLinkedIn

Sales conditions

PREUS

Els preus d'aquesta tarifa poden modificar-se per l'empresa emissora en qualsevol moment afectant a totes aquelles comandes que no hagin estat acceptades per MORGUI CLIMA S.L.

Els preus inclosos en aquesta tarifa són els recomanables per a la venta al públic. S'aplicarà l' I.V.A. vigent a totes les factures.

VENDA MÍNIMA

L'import mínim de venda establert per a generar factures serà de 20€. En el cas de vendes inferiors i degut a les altes despeses administratives, aquestes factures seran liquidades mitjançant pagaments en metàl·lic o transferencia anticipada.

TRANSPORT

Totes les mercaderies viatjaran a ports deguts. Excepcionalment, MORGUI CLIMA S.L. podrà fer-se càrrec dels ports sempre i quan s'hagi arribat a un acord previ amb el responsable comercial de la zona.

Totes les reclamacions referents a l'estat o condicions dels materials només seran ateses per MORGUI CLIMA S.L. sempre i quan el client, en el moment de la recepció d'aquestes, hagi presentat la reclamació pertinent al transportista.

MORGUI CLIMA S.L. es reserva el dret d'escollir el transportista.

EMBALATGE

Qualsevol embalatge especial que hagi estat sol·licitat pel client, serà facturat al seu càrrec.

GARANTIA

La garantia està limitada al canvi de peces amb defecte d'origen de fabricació. MORGUI CLIMA S.L. no es responsabilitza dels defectes o problemes causats per mal ús o per mala instal·lació.

COMANDES

Serà necessària la confirmació de comandes mitjançant Fax, e-mail o bé document escrit per a la seva acceptació. En comandes de materials especial s'haurà d'efectuar un pagament percentual de l'import del mateix, per endavant, sent aquesta condició indispensable per a la tramitació de les comandes.

CONDICIONS DE PAGAMENT

No s'admetran variacions en les formes de pagament acordades entre MORGUI CLIMA S.L. i el client, quan el material ja hagi sigut facturat. Igualment, les despeses ocasionades per impagats no atribuïbles a MORGUI CLIMA S.L. hauran de ser satisfetes pel client en la seva totalitat.

TERMNI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament dels materials no disponibles en el nostre stock seran sempre aproximatius. MORGUI CLIMA S.L. no es responsabilitza de les possibles demores en el transport de les mercaderies.

DEVOLUCIONS DE MATERIAL

Cap devolució de material especial serà acceptada. Les devolucions de material de stock no s'acceptaran si no hi ha constància o existència de comunicació prèvia per escrit i/o Fax i que hagin estat confirmades telefònicament pel comercial responsable de la zona. Les devolucions hauran d'anar acompanyades de la documentació següent: número del nostre albarà de lliurament; número de factura a que hi correspon si n'hi hagués. Els materials s'abonaran segons les condicions d'estat en que el material es trobi en el moment de la recepció en els nostres magatzems, reservant-se MORGUI CLIMA S.L. el dret d'estipular-hi el preu de l'abonament.

En el cas de disconformitat, el client podrà retirar el material en un termini no superior a tres setmanes a partir de la data de lliurament. En cas contrari i esgotat aquest període, MORGUI CLIMA S.L. disposarà del material a la seva conveniència.

Els ports dels materials retornats seran sempre a càrrec del client.

-Horari : de dilluns a divendres, de 8:00h a 13:00 i de 15:15h a 18:45h

Divendres tarda tancat.

-Horari d'agost : de dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h

MORGUI CLIMA S.L. es reserva el dret de modificar els seus produtes i els preus sense previ avís.

 

Adress

Poligono Badalona Sur

Monturiol, 11

08918 - Badalona (Barcelona)

Contact

T +34 934 607 575

F +34 934 607 576

instruments@morguiclima.com

Contact Form

Business Hours

Monday through thursday, from 7:45 to 17:00h.

Friday, from 7:45 to 14:00h.

You are here: Home Sales conditions